Funkisvillaen ble solgt før visning – fra en pensjonert toppleder til en ny toppsjef

foto