Krabbetyver herjer i Telemark – stjeler både fangst og utstyr