Se lista: Disse skolene, barnehagene og sykehjemmene kan bli rammet av streiken

foto