Savnet: Dette er det siste livstegnet fra Ole Johnny (59)