Strøm­met til da den nye butik­ken åpnet dørene

foto