Den polske sjåføren stolte på GPSen – satte seg fast i blindvei