Slipper alt og rømmer fra dyre biler fulle av verdier