SE VIDEO: Så sterkt vanntrykk har det aldri før vært i en tunnel

foto