«Budsjettplanleggingen og de økonomiske kalkyler er rene fantasitall»

foto