I 2025 kommer eldrebølgen for fullt. Men det blir ikke bygd flere sykehjemsplasser

foto