17 av leilighetene som skal bygges her er solgt allerede