Mener driftsstøtten går rett på sparekonto istedenfor til drift