Sanner: – Bestemmer hvem som får fylkesmannen før sommeren

foto