Tilbrakte 18-årsda­gen på lege­vak­ten – nå har Ida Emilie løst proble­met

foto