Her blir ekte­paret reddet på en spesi­ell måte

foto