Politidirektoratet har besluttet at politiets innsatspersonell over hele landet skal være midlertidig bevæpnet for å trygge gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger på nasjonaldagen.

− 17. mai er en dag som samler folket gjennom ulike arrangementer i hele landet vårt. Derfor vil vi sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Det enkelte politidistrikt vurderer hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette ved de forskjellige arrangementene. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet.

Trusselbildet er uendret

Det foreligger ingen endringer i trusselbildet.

− Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap. Dette er noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap denne dagen, forklarer Bjørnland.

Samarbeider med lokalmiljøene

Politiet samarbeider på vanlig måte med både arrangører og kommunene om sikkerheten rundt ulike arrangementer. Det vil være nærvær av både uniformert og ikke uniformert politi, som vil være på jobb for at både barn og voksne får en trygg og fin feiring.

− Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, avslutter Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Geir Olsen / NTB