Har lokalisert flere hundre tønner i vannet. – Ligger på rundt 50 meters dyp