Pål ville hjelpe sosialklienter. Forslaget ble avvist