På søndag gikk det galt – hendelsen preger Hedda ennå