Digitalt innbrudd: Informasjon om over 100 ansatte på avveie