Løp etter barna med øks i skolegården. – Svært alvorlig