Reduserer støtten: – Skal dette også bli et statussymbol?