Etterforsker kommunalt eid selskap for brudd på taushetsplikten