Frekt innbrudd her, men bare noen timer senere fikk de tilbake tyvgodset