Janicke Andreassen blir ordfører. Frp får varaordføreren