Kaisa Jakobsen mener barn som har rett på ekstra støtte i skolen, også må få dette når de er på skolefritidsordning. Foto: Jacob J. Buchard

På skolen får sønnen ekstra hjelp. På SFO får han ingenting.

Kaisa Jakobsen har et barn som får ekstra hjelp på skolen. Men når skoledagen går over til skolefritidsordning, forsvinner hjelpen.