foto
Trives på Danvik: Lærer Gro Sivertsen og en fornøyd Benjamin Alexandersen. Foto: privat

Benja­min (21) er autist og blind: Foreld­rene må ta million­reg­nin­gen kommu­nen ikke vil dekke

Benjamin Alexandersen, som er autist og blind, har praksisplass i en lokalradio i Drammen. Det koster foreldrene dyrt.