Smaker norske bær egentlig best? Vi fikk ti på gata til å blindteste

foto