Har du sett denne bilen? Brøt seg inn og stjal bil og kostbart utstyr: – Fortvi­lende

foto