Kolle­gaen så ulykka: – Plut­selig falt bare kios­ken over han

foto