– De andre banksjefene ligger nok og sover nå

foto