Han frifinnes for tiltalepunktene som gikk på vold, samt punktene for erstatningskrav og oppreisningskrav til de to fornærmede.

– Vi er fornøyd med avgjørelsen som frifinnes både for straff og erstatning. Vår klient er lettet, sier politimannens forsvarer til VG.

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier Guro Glærum Kleppe fungerende sjef Spesialenheter for politisaker, i en pressemelding.

Fornærmedes advokat: – Sjokkert

Morten Kjensli, advokat for de fornærmede i politivoldsaken, sier til Dagbladet at klientene hans er «ganske sjokkert» over at den tidligere voldstiltalte politibetjenten ble frifunnet på alle punkter.

– Jeg synes retten gir politiet et betydelig større slakk enn det som er grunnlag for etter lov og forskrifter for politiets virksomhet. Jeg opplever dette som en utvidelse av politiets adgang til å bruke makt i samfunnet, sier Kjensli.

SE VIDEO HER ( gjengitt med tillatelse av Dagbladet) :

Det var satt av tre dager til rettssaken i Buskerud tingrett i forrige uke. Bakteppet var voldshendelsene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg natt til søndag 30. oktober i fjor.

Slått og sprayet med pepperspray

Om lag klokka 01.45 den aktuelle natten i oktober skal politimannen fra Telemark ifølge tiltalen ha lagt Kevin Winnes Simensen (27) i bakken for så å slå vedkommende gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve.

Den tiltalte politimannen skal også ha sprayet Winness Simonsen med pepperspray og slått ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Aktor ba om 60 dagers ubetinget fengsel for politimannen.