Ungdomsfest gikk over styr - foreldre måtte hente barna