JANUAR: Halldis (92) og Henry (94) ble skilt av kommunen

foto