Nav-direktøren peker på én stor utfordring i fylket

foto