Koronafraværet når nye høyder. Nav-sjefen er bekymret

foto