Utbygger Petter Øygarden: – Ikke prøvd å lure noen

foto