Stor sannsynlighet for minst 60 nye jobber ved fabrikken

foto