Når bør man ta ned julelysa? Så lenge har de ivrigste det hengende

foto