Har fått flere tips. Nå advarer de mot omreisende håndverkere

foto