Bankansatt erkjenner millionunderslag – har pågått i seks år

foto