Derfor settes det fortgang i arbeidet med ny Hoppestad-bru