Smitteutbrudd på skole i Porsgrunn – tester alle elever og ansatte