Har mange blitt syke i julefeiringen? Vi har spurt kommuneoverlegene

foto