Han vil ha ny vei langs den røde streken på kartet

foto