Ruskjøring endte med ulykke. Sjåføren (39) fikk skyhøy bot