Stor kontroll i skjærgården. Se hvor mange som ble anmeldt