Slo til mot fem adresser – beslagla mengder av farlige tabletter