Prisstigning skremmer – flere boligprosjekter utsettes