Restau­ran­ten har vært stengt i et halvt år – dette sier drive­ren nå

foto